Voorwaardes & Inligting

Bestellings

Om ’n bestelling te plaas moet jy die volgende stappe volg:

Registreer

 • Eers moet jy registreer op https://www.sobyso.com.na/
  Gaan na https://www.sobyso.com.na/my-rekening/ en vul jou besonderhede in om te registreer.
 • Kliek dan op “Skep nuwe rekening”.
 • Ons het nou vir jou ’n epos gestuur om te bevestig dat jy aansoek gedoen het vir die registrasie op https://www.sobyso.com.na/. In die epos is daar ’n skakel waarop jy moet kliek om jou wagwoord te kies en om in te teken.
 • Sodra jy op die skakel gekliek het sal jy ’n eenmalige aantekening boodskap ontvang. Kliek dan op “Teken aan”.
 • Nou kan jy jou wagwoord kies en stoor.
 • Dan is jy ingeteken op https://www.sobyso.com.na/.

Koop van Produk

 • Nou kan jy ’n produk kies en dit in jou mandjie sit.
 • Nou benodig ons jou afleweringsbesonderhede en rekening inligting.
 • Merk ook die “Ek aanvaar die Bepalings en Voorwaardes” opsie.
 • Nou kan jy ’n betaalmetode kies.
  1. Elektroniese bankdeposito.
  2. Krediet Kaart.
 • Kliek dan op “Volgende”.
 • Nou kan jy al jou besonderhede weer nagaan om seker te maak alles is reg. As jy gereed is, kliek op “Bestel”.
  1. As jy Krediet kaart as betaal opsie gekies het, kan jy net “Volgende” kies om jou kaartbesonderhede in te vul.
  2. As jy Elektroniese bankdeposito gekies het, kan jy net op “Bestel” kliek en ons sal vir jou ’n epos stuur met al ons besonderhede waarop jy die inbetaling kan doen.
  3. Jy kan ook betaal deur middel van PayPal of GiveToday.com.na.

Jou mandjie is soos ‘n winkeltrollie in die supermark. Jy kan die items wat jy graag wil bestel in jou mandjie sit. Kliek net op die Sit in jou mandjie opsie. Jy kan items uit jou mandjie haal, die hoeveelheid items verander voordat jy jou bestelling plaas. Jy kan ook kies om verder inkopies te doen.

Betalings en terugbetalings

Die besteling word betaal direk na die besteling geplaas is. Nadat ons die betaling ontvang het stuur ons vir jou die produkte.

Betaalopsies:

MasterCard- of Visa-kredietkaart:
Om jou kredietkaart vir aanlyn-inkopies te gebruik is die maklikste en gerieflikste betaalopsie. Jou kredietkaartbesonderhede (naam op jou kaart, 16-syfer nommer, die vervaldatum en die laaste 3 syfers agterop jou kaart) sal gevra word – dis gerieflik en 100% veilig.

PayPal

GiveToday.com.na

Bepalings en voorwaardes

Bepalings en voorwaardes vir die gebruik van die webwerf ….!

Hierdie bepalings en voorwaardes (“die Bepalings en Voorwaardes”) beheer enige persoon (“die Gebruiker”) se gebruik van die voelgoedwinkel-webwerf (“die Verskaffer”) wat gevind word in die domeinnaam ….. (“die Webwerf”). Deur die besoek of gebruik van die Webwerf stem die Gebruiker in om gebind te word deur die Bepalings en Voorwaardes soos uiteengesit in hierdie regskennisgewing. Die Gebruiker mag nie toegang verkry tot die inhoud van hierdie webwerf, dit openbaar, gebruik, aflaai en/of op ’n ander manier ’n afskrif daarvan maak, of versprei vir bemarking en/of ’n ander doel sonder die toestemming van die Verskaffer nie.

1.    Elektroniese kommunikasie

Deur gebruik te maak van die Webwerf of elektronies met die verskaffer te kommunikeer, erken en willig die Gebruiker in dat enige en alle ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings of enige ander kommunikasie rakende enige regsvereiste, insluitend maar nie beperk is nie tot die vereiste dat sulke kommunikasie skriftelike moet geskied.

2.    E-handel en privaatheid

Die privaat inligting wat vereis word vir die uitvoer van bestellings wat geplaas word deur die e-handel fasiliteit, naamlik die Gebruiker se persoonlike inligting en kredietkaartbesonderhede, sal streng vertroulik gehou word deur die Verskaffer en aan geen derde party verkoop of bekendgemaak word nie. Slegs die nodige inligting, dit wil sê die afleweringsadres en kontaknommer, sal aan derde partye bekendgemaak word vir die aflewering van produkte. Die Gebruiker gee die Verskaffer wel die reg om persoonlike inligting vir eie promosies te gebruik. Indien die Gebruiker teen die gebruik van persoonlike inligting deur die Verskaffer is, moet die Verskaffer daarvan in kennis gestel word. Die Verskaffer onderneem dat alle redelike voorsorgmaatreëls getref is om die prosessering van kredietkaarte vir die betaling van produkte te beveilig. Die Verskaffer kan nie aanspreeklik gehou word vir enige verbreking van sekuriteit wat plaasvind op die Gebruiker se elektroniese toerusting nie (persoonlike rekenaar of ander elektroniese toebehore wat gebruik word om toegang tot die Webwerf te kry), wat kan plaasvind as gevolg van die gebrek aan die nodige sagteware vir virusbeskerming of spioenasieprogramme wat die Gebruiker by vergissing op sy of haar toebehore geïnstalleer het.

Die Verskaffer sal alle produkte in ’n goeie toestand aan die afleweringsmaatskappy oorhandig. Die Verskaffer sal nie verantwoordelik gehou word vir die toestand waarin produkte die Gebruiker se gekose afleweringsadres bereik nie.  Alle klagtes rakende die standaard of kwaliteit van die produk of produkte wat deur die Gebruiker gekoop is via die e-handel fasiliteit, moet gerig word aan die algemene bestuurder, Kanaal 7, Ara Straat, Dorado Park, Windhoek, Namibia. Telefoon +264 (61) 420 850

3.    Opdatering van die bepalings en voorwaardes

Die Verskaffer behou die reg om van tyd tot tyd die geheel of gedeeltes van die Bepalings en Voorwaardes te verander, aan te pas, by te voeg of weg te laat. Veranderings aan die Bepalings en Voorwaardes sal effektief wees sodra sulke veranderings aan die Webwerf aangebring is. Dit is die Gebruiker se verantwoordelikheid om gereeld die Webwerf se Bepalings en Voorwaardes na te gaan vir veranderings of opdaterings. Die Gebruiker se gereelde gebruiker van hierdie Webwerf nadat die veranderings aangebring en dit opgedateer is, sal as genoegsame kennisgewing gesien word dat die Gebruiker aanvaar om deur hierdie Bepalings en Voorwaardes gebind te word, insluitende die veranderings of opdatering.

4.    Kopiereg en intellektuele eiendomsreg

Die verskaffer voorsien sekere inligting op die webwerf.  Al hierdie inligting waaroor eienaarskap beskik word, en die samevoeging van die werke waaroor eienaarskap beskik word, is onder die kopiereg van die Verskaffer, of enige ander derde party verskaffers van sulke inhoud (“die Eienaars”), en word beskerm deur plaaslike en internasionale kopieregwette. Die Verskaffer behou die reg om ter enige tyd, sonder kennisgewing, veranderings aan te bring aan die Webwerf, die Inhoud of produkte en/of dienste wat gelewer word deur die Webwerf. Alle regte rakende die Inhoud word deur die Eienaars gereserveer. Behalwe soos gespesifiseer in hierdie Bepaling en Voorwaardes, word die Gebruiker geen lisensie of enige ander reg gegee rakende die Inhoud nie, insluitende, sonder enige uitsondering, die Kopiereg, Handelsmerk, Patent of ander Intellektuele Eiendomsreg.

6.    Beperking op aanspreeklikheid

Die Webwerf en al die Inhoud op die Webwerf, insluitende enige huidige of toekomstige aanbieding van produkte of dienste, word verskaf op ’n “wat jy sien is wat jy kry”-basis en kan foute insluit. Die Eienaars waarborg of verteenwoordig nie die beskikbaarheid, akkuraatheid of volledigheid van die Inhoud nie. Nie die Verskaffer, enige houermaatskappy, suster- en/of dogtermaatskappy van die Verskaffer sal verantwoordelik gehou word vir enige direkte of indirekte skade, van watter aard ook al, wat gely word nie as gevolg van die gebruik van, of die onvermoë om die Inhoud of die Webwerf te bekom of te gebruik, of enige funksionering daarvan, of webwerwe wat daarmee verbind is, selfs al word die Verskaffer uitdruklik daarvan ingelig.

7.    Privaatheid

Die Gebruiker mag die Webwerf besoek sonder dat persoonlike inligting verskaf word. Die Webwerf se bedieners sal in sulke gevalle die IP-adres van die Gebruiker se rekenaar vasvang, maar nie die e-posadres of enige spesifieke inligting nie. Hierdie inligting word versamel om die getal besoeke, die gemiddelde tyd op die Webwerf deurgebring en die bladsye wat besoek is ensovoorts te bepaal. Die verskaffer gebruik hierdie inligting om die gebruik van die Webwerf te bepaal en die inhoud daarvolgens te verbeter. Die Verskaffer aanvaar geen verpligting om hierdie inligting te beskerm nie, en mag hierdie inligting kopieer, versprei en sonder beperking gebruik.

8.    Wetskeuse

Hierdie Webwerf word beheer, hanteer en geadministreer deur die Verskaffer vanuit sy kantore in Namibië. Toegang tot die Webwerf vanuit gebiede of lande waar die Inhoud of die aankope van die produkte wat op die Webwerf verkoop word teen die wet is, word verbied. Die Gebruiker mag nie die Webwerf gebruik in oortreding van Namibië se uitvoerwette en -regulasies nie. As die Gebruiker toegang tot die Webwerf verkry van plekke buite Namibië, is die Gebruiker verantwoordelik vir toegewing aan alle plaaslike wette. Hierdie Bepalings en Voorwaardes sal beheer word deur die wette van Namibië, en die Gebruiker stem hiermee toe tot die jurisdiksie van die Hooggeregshof  in die geval van ’n dispuut. Indien enige van hierdie Bepalings en Voorwaardes deur ’n hof van bevoegde jurisdiksie as ongeldig of onafdwingbaar bevind word, sal daardie bepaling afgedwing word tot die maksimum wat aanvaarbaar is om die bedoeling van hierdie Bepalings en Voorwaardes die nodige effek te gee, en die res van hierdie Bepalings en Voorwaardes sal steeds geld. Hierdie Bepalings en Voorwaardes vorm die totale ooreenkoms tussen die Verskaffer en die Gebruiker rakende die gebruik van die Inhoud en die Webwerf.

Privaatheidsverklaring:

Sekuriteit

SoBySo beskou alle persoonlike inligting as hoogs vertroulik. Jy het die opsie om nie aanbiedinge van spesiale geselekteerde derde partye te ontvang nie. Skakel ons by 061 420 850 indien jy nie derde party aanbiedinge wil ontvang nie. SoBySo het ‘n sekuriteitsbediener (‘secure server’) wat jou persoonlike inligting nl. jou naam, e-posadres, pos-/woonadres en kredietkaartbesonderhede vooraf beveilig (‘encrypt’) en stoor. As ons hierdie inligting kry, beskerm ons dit teen ongemagtigde toegang. Ons sal NOOIT jou kredietkaartbesonderhede aan ‘n derde party bekend maak nie, behalwe as die wet dit vereis. Hierdie werf is ontwerp vir optimale funksionering; ook as jy die gebruik van ‘cookies’ op jou soekenjin (‘browser’) buite werking stel.

Rekening Sekuriteit

Jy moet jou kredietkaartbesonderhede met elke transaksie (aankoop) verskaf. Jou kredietkaartnommer word om veiligheidsredes nie gestoor nie.

BEPALINGS EN VOORWAARDES VIR DIGITALE VEILINGS

Digitale veilings sal onder die kontrole van Kanaal 7 plaasvind en die bepalings en voorwaardes hier uiteengesit sal vir alle digtale veilings wat plaasvind, geld.

 

1

BIEËRREGISTRASIE EN BESIGTIGING VAN GOED

1.1

Enige persoon wat aan veilings wil deelneem moet die aanlyregistrasieproses voltooi.

1.2

Wanneer ʼn bieër ʼn aanlyn registrasie voltooi, gee bieërs toestemming dat sy/haar persoonlike inligting deur die afslaer gebruik mag word om die registrasie te skep om sodoende aan die aanlyn veiling te kan deelneem.

1.3

Slegs persone wat wettige, bindende ooreenkomste volgens die Namibiese wet mag sluit, mag registreer as bieërs. Die aanlyn dienste is nie beskikbaar aan minderjariges nie.

1.4

Bieërs wat na die veskeie goedere wil kyk wat by die veilings beskikbaar sal wees, kan dit byhttps://sobyso.com.na/ besigtig.

2

DATUMS EN TYD VAN VEILINGS

2.1

Die datum en tyd van die veiling sal op die webtuiste en sosiale media gepubliseer word. 

2.2

ʼn Veilingskatalogus met meeste van die items sal ten minste 24 (vier-en-twintig) uur voor die aanvang van die veiling aanlyn beskikbaar wees.  Addisionele items sal bygevoeg word tydens die veiling.

3

VOETSTOOTS EN TOEPASSING VAN KLANTEBESKERMINGSWET

3.1

Die afslaers is nie aanspreeklik vir enige foute of onakkuraathede in die beskrywing of identifikasie van enige lot artikels nie.  Wanneer ʼn bieër ʼn aanbod maak, sal aanvaar word dat die bieër hom/haar vergewis het van die goed waarop gebie word.

3.2

Alle artikels word “voetstoots” verkoop.  Die koper sal nie beskerm word deur die bepalings van in Klantebeskermingswetgewing nie.

4

VERKOPE PER VEILING

4.1

Die verkope by ʼn veiling is afgehandel met die val van die afslaer se hamer/ digitale klok of enige ander gebruiklike manier.

4.2

Die hoogste aanvaarde bod sal geag word om die koper te wees.

4.3

Indien daar ʼn geskil tussen twee of meer bieërs plaasvind, het die afslaer die reg om te bepaal of die lot weer vir verkope geplaas word of watter party as die verkoper aangewys word. Die besluit deur die afslaer in die verband is finaal.

4.4

Indien die bieër suksesvol is, sal hy/sy in kennis gestel word dat sy/haar bod suksesvol was. Die lot sal outomaties op die bieër se rekening geplaas word. Die bieër sal volledige inligting van K7 ontvang om die betaling te bewerkstellig.

4.5

Die veilig is onderhewig aan reserwepryse wat voor die verkoop van enige artikel bekend sal wees.

4.6

Tydens die veiling, waarvoor die bieër geregistreer het, kan daar gebie word deur op die bodknoppie te klik.

4.7

Die huidige aanbod sal op die webblad vertoon word.

4.8

Die bieër erken dat hy/sy op ʼn regstreekse veiling bie en dat elke bod bindend is self al is dit verkeerdelik ingedien.

4.9

In die geval waar die hoogste bod gelykop is, sal die vroegste bod wat ontvang en erken is, aanvaar word.

4.10

Die afslaer behou die reg voor om ʼn aanlyn registrasie te verwerp en
toestemming terug te trek vir die gebruik van die aanlyn veilingdiens vir watter rede ook al, hetsy voor of gedurende die veiling.

4.11

Die organiseerders behou hulself die reg voor om die sluitingsdatum uit te stel/te verleng, sou verkope nie op teiken wees op die oorspronklike sluitingsdatum.

5

BETALINGSPROSEDURE

5.1

Volledige inligting vir betaling sal aan die koper gestuur word.

5.2

Betaling moet deur PayBuddy (ʼn skakel is op die webtuiste beskikbaar) geskied of deur EFT (bankbesonderhede word op die faktuur ingesluit) KANAAL 7 – FNB Business (281 872) Rek: 6225 6615 140.   OF  Bank Windhoek (481 972)  Rek: 1033 429 805.

5.3

Die betaling van ʼn suksesvolle aanbod moet binne 5 (vyf) dae van aankoop gemaak word.

5.4

In die geval waar die betaling nie binne 5 (vyf) dae vanaf die datum waarop die bod toegeken is, ontvang is nie, beskik die Kanaal 7 oor die reg om die toekenning te kanselleer, die item te behou en dit weer te verkoop.

6

DIE VERWYDERING VAN ITEMS

6.1

Items wat nie verkoop nie, mag vanaf die veilingblad af verwyder word.

6.2

Enige item of lot wat gedurende die veiling verkoop word, sal net verwyder mag word na die koper die volle verkoopprys betaal het of as daar ʼn aanvaarbare ooreenkoms tussen die koper en Kanaal 7 vir die betaal daarvan gemaak is.

7

VERSENDINGSPROSEDURE

7.1

Die verwydering, aflewering of koerier van enige item of lot sal eers geskied nadat die koper die die volle bedrag verskuldig aan die afslaer betaal het en dit in die bankrekening van Kanaal 7 verskyn.

7.2

Geen lotte sal tydens die veilingsverrigtinge ontslaan word nie.

7.3

Aflewering sal gratis binne die grense van Namibië wees, behalwe waar dit duidelik saam met die item anders adverteer word.

7.4

Aflewering buite Namibië se landsgrense sal teen ʼn ekstra koste gedoen word afhangende van die koper se ligging.

8

EIENAARSKAP EN RISIKO VAN WINS EN VERLIES

8.1

Eienaarskap van die item of lot sal deur Kanaal 7 behou word totdat die volle verkoopprys betaal is.

8.2

Die risiko van wins of verlies van ʼn item of lot sal oorgedra word aan die hoogste bieër/koper op die toeslaan van die hamer/digitale klok.

9

DIE ONTTREKKING VAN BOD

9.1

Enige bieër wat sy/haar bod wil onttrek mag so doen voor die toeslaan van die hamer/digitale klok. Dit sal wees wanneer die spesifieke lot op die aanlyn veilig gesluit word.

9.2

Die onttrekking van ʼn bod moet skriftelik wees en dit sal eers geldig wees wanneer die geskrewe onttrekking deur die afslaer ontvang is.

10

INTERNET

10.1

Die afslaer aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige onderbreking van die internetverbinding wat lei tot die onwrigting van ʼn bieër se internetverbinding tydens die direkte veiling nie, hetsy dit die bieër of afslaer se internetprobleem is.

10.2

Die afslaer aanvaar geen verantwoordelikheid vir die verlies van ʼn potensiële aankoop indien die bieër se internetverbinding onderbreek word of die netwerk gedurende die veilingsproses afgesny word nie.

11

HELE OOREENKOMS AANGAANDE DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES

11.1

Hierdie verkoopsvoorwaarders maak die volledige ooreenkoms tussen die betrokke partye ten opsigte van die onderwerpe daarin bespreek uit. Geen ooreenkoms, voorstelling of waarborg tussen die partye, buiten dit wat in die dokument uiteengesit is, is bindend nie.

12

DOMICILIUM

12.1

Die koper kies sy/haar domicilium soos voorsien in die registrasiedokumente.

13

Vrywaring

 

Hierdie weergawe is die enigste weergawe wat te alle tye geld om Kanaal 7 se veiling te rig.  Kanaal 7 behou die reg voor om enige van die voorwaardes te verander soos en indien nodig.